Hole in One

År Navn Hull
2009 Vegard Nordby 1
2009 Rolf Albertsen 5
2008 Jan Erik Lundberg 1
2006 Helga Emilie Nilsson 1
2006 Tom Mortvedt 
5
2005 Mathias Kvitblik Heimstad 1
2004 Bjørn Lilleseth 1
2004 Jan Strømsrud 1
2003 Lars Erik Elton
1
2003 Einar Brendengen
1