Medlemskapspriser 2017

Som medlem av en golfklubb tilknyttet NGF, som igjen er medlem av NIF, er du også medlem her til du sier opp medlemskapet. Dette må gjøres skriftlig før 31.12 for at det skal være gyldig for påfølgende år. Er ikke dette gjort er du automatisk medlem og vi blir avkrevd kontingent til særforbund (NGF) og forbund (NIF).

Hovedmedlem kr. 3750,-

Medlemskap og full spillerett på banen
Turneringer arrangert i klubbens regi
Forsikring, hcp kort, Norsk Golf (blad)

Samboer/ektefelle kr. 3050,-

Gjelder kun når samboer/ektefelle er hovedmedlem. Ikke pensjonist.

Medlemskap og full spillerett på banen
Turneringer arrangert i klubbens regi
Forsikring, hcp kort

Pensjonister 67 år kr. 3050,-

Medlemskap og full spillerett på banen
Turneringer arrangert i klubbens regi
Forsikring, hcp kort, Norsk Golf (blad)

Junior hovedmedlem kr. 1200,- (opptil 19 år)

Medlemskap og full spillerett på banen
Turneringer arrangert i klubbens regi
Forsikring, hcp kort, Norsk Golf (blad)

 

Knøtte hovedmedlem kr. 550,- (opptil 9 år)

Medlemskap og full spillerett på banen
Turneringer arrangert i klubbens regi
Forsikring, hcp kort.

Familiemedlemskap med spillerett Kr. 7350,-

Gjelder for 2 voksne + 1 junior

Medlemskap og full spillerett på banen
Turneringer arrangert i klubbens regi
Forsikring, hcp kort, 1 stk. Norsk Golf (blad)

Pris for hvert ekstra barn kr. 550,-

 

Studenter og vernepliktige (opptil 25 år) kr.  1750,-

Medlemskap og full spillerett på banen
Turneringer arrangert i klubbens regi
Forsikring, hcp kort, Norsk Golf (blad)

Greenfeemedlem  (over 20 år) Kr. 1200,-

Forsikring, hcp kort, Nors Golf (blad)
20% rabatt på 18 hull's runder
Turneringer arrangert i klubbens regi