Dugnad

Takk for en meget bra gjennomført dugnad!

Vi hadde et flott oppmøte på vår dugnad for klargjøring av banen 14. april, med et oppmøte av hele 46 medlemmer.

Dugnadsledelsen ønsker med dette å rette en STOR takk til alle som var med å hjalp til.