Nye golfregler 2012

Nye golfregler trådte i kraft i begynnelsen av dette året. Vennligst se den vedlagte PDF-filen. Der blir de viktigste regel-endringene forklart på en lettfattelig og konsis måte. Endringene er også tydelig illustrert.

Vi håper denne informasjonen har vært nyttig og interessant for deg. Ikke nøl med å kontakte oss dersom du har spørsmål.

Med sportslig hilsen

Ullensaker Golfklubb